Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації

Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації

Відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації

Відділення соціальної та психолого- педагогічної ї реабілітації- носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними (корекційними) та соціально-побутовими заходами. Діяльність відділення спрямована на формування:

розвиток особистості в умовах спеціально організованих процесів (соціально-реабілітаційного, психолого-педагогічного, корекційно-розвиваючого), в поєднанні з іншими заходами реабілітації:

 • ефективна інтеграція в соціальне життя відповідно до своїх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів;
 • формування навиків соціально-побутового самообслуговування;
 • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації з залученням до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників, при необхідності;виконання індивідуального реабілітаційного плану.

Програми та методики :

 • Методика М. Монтессорі – основними принципами даного методу є максимальне розкриття внутрішнього потенціалу дитини в процесі вільної самостійної діяльності, виховання вільної, незалежної і відповідальної особистості, здат ної легко адаптуватися до умов змінного соціуму та ефективно взаємодіяти з ним, розвиток фізичних і психічних функцій дитини, творчості, уваги,волі, мислення, вміння самостійно працювати, помилятися і виправляти помилки, забезпечення засобів для природного процесу самонавчання та саморозвитку виховання, створення середовища, яке дозволяє кожній дитині розвиватися у своєму індивідуальному темпі;
 • Методика Петьо ( Система керованого навчання ) - це медико-соціальна і педагогічна система реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи, яка передбачає комплексний підхід до розвитку дитини. Застосування системи керованого навчання (методики Петьо) найбільш ефективне в роботі з дітьми раннього віку та їх батьками. Головна мета занять: забезпечити розвиток та корекцію елементарних рухових якостей, моторних здібностей; нормалізувати комунікативні функції дітей з ДЦП, формувати соціальні навики ;
 • Метод сенсорно-інтеграційна корекції – спрямований на формування навичок саморегуляції й концентрації уваги підвищення інтересу до оточуючого середовища зниження прояву агресивності поліпшення ослаблених сенсорних функцій (зір, слух, дотикові відчуття) розвиток відчуття тіла формування навичок спілкування іальну особистість.
 • Методика мозочкової стимуляції на дошці Белгау – це набір лікувально-профілактичних і реабілітаційних методик, спрямованих на стимуляцію роботи головного мозку і мозочка.
  Мозочок - самий швидкодіючий в мозку механізм, адже в ньому міститься 50% всіх нейронів мозку. Саме тому він так швидко переробляє будь-яку інформацію, що надходить з інших відділів мозку і задає темп роботи мозку в цілому. Мозочок - це диспетчер нашого мозку. Він пов'язаний з усіма частинами нашого мозку і переробляє всю інформацію від органів чуття, яка надходить у мозок. На основі цієї інформації мозочок проводить корекцію рухів і поведінки.
  Але мозочок відповідає не тільки за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу, а й за регуляцію емоцій та уваги, а також за розвиток розумових здібностей.

  В основі програми мозочкової стимуляції лежить система тренувань на особливому тренажері - балансувальній дошці. Заняття нагадують лікувальну фізкультуру: стоячи на балансувальній дошці, дитина виконує завдання інструктора, наприклад, обмінюючись з інструктором м'ячем, називає букви алфавіту, домашніх і диких тварин тощо.
  Ці завдання спрямовані на синхронізацію рухових і пізнавальних навичок, розвиток зорово-моторної координації. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма, при цьому враховується вік дитини, її можливості та особливості.

  Показання

  Мозочкова стимуляція націлена на прискорення розвитку мови, поліпшення концентрації уваги, нормалізацію поведінки і, як наслідок, на вирішення проблем з успішністю в школі.
  Мозочкова стимуляція допомагає поліпшити сприйняття дитиною усної і письмової мови, розвинути навички читання, математичні здібності, стимулювати розвиток пам'яті. Найбільш ефективна мозочкова стимуляція в комплексі із заняттями логопеда, психолога, дефектолога.

  Метод мозочкової стимуляції рекомендований пацієнтам з наступними проблемами:

  • аутизм і розлади аутистичного спектру
  • синдром Аспергера
  • алалія
  • синдром дефіциту уваги
  • зниження пам'яті
  • проблеми навчання
  • гіперактивність, підвищена збудливість
  • поведінкові розлади
  • затримка мовного розвитку
  • затримка психічного розвитку
  • дисграфія
  • дислексія
  • диспраксия
  • центральне порушення слухового аналізу
  • розлад сенсорної обробки
  • порушення ходи
  • порушення постави
  • порушення моторики
  • порушення роботи вестибулярного апарату
  • порушення координації рухів


  Індивідуально підібрані захоплюючі та пізнавальні завдання дуже подобаються дітям будь-якого віку. Вони із задоволенням відвідують заняття на балансуючій дошці Більгоу.

  Заняття можна починати у віці 3-4 років, тривалість занять - 30 хвилин.

 • Корекційно-розвитковий навчальний комплекс РехаКом для когнітивної реабілітації – спрямований на продуктивність всіх типів когнітивних порушень, розвиває увагу, концентрацію, візуально-конструкційні здібності, логічне мислення, покращує поведінкові та акустичні реакції, візуально-моторну координацію;
 • Програмно-технічний комплекс «Тімоко» для осіб з фізичними вадами- включає в себе інтерактивні програми, які підвищують мотивацію дітей до фізичної і пізнавальної діяльності у веселій та цікавій формі, розвивають рухові та когнітивні навички, зміцнює і стимулює м’язи плечового поясу та рук, навчає спрямованої діяльності та розумінню положення тіла в просторі;
 • Соціально –побутове орієнтуваня - спрямовані на підготовку осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів до самостійного життя в суспільстві. Шляхом ознайомлення з елементарними предметами побуту, дії з ними, самостійності у приготуванні їжі, а також навичок життєвої та соціальної компетентності: виконання норм та правил культурної поведінки в суспільстві, вирішення деяких необхідних побутових завдань;
 • Пісочна терапія - розвиває здатність до самовираження, творчого сприйняття світу. Допомагає формувати комунікативні навички, поліпшує пам'ять, увагу, образне мислення, розвиває дрібну моторику рук, позбавляє від тривоги та страхів;
 • Холдінг-терапія – лікувально-корекційна методика для всієї родини . В основі методи лежить тісний фізичний контакт батьків з дитиною на фоні позитивного емоційного спілкування , яке призводить до нормалізації психічної рівноваги.
 • Заняття логопедом та дефектолог – розвиток дрібної та артикуляційної моторики формування первинних мовленнєвих навичок на основі звуконаслідування, навчання вербальних та альтернативних засобів комунікації,розвиток фізіологічного та мовленнєвого дихання ,накопичення пасивного та активного словника;
 • Заняття з практичним психологом - активізація пізнавального інтересу, стимуляція розвитку пізнавальних процесів, стабілізація емоційно-вольової сфери, поведінкових реакцій;розвиток комунікативних функцій дитини, покращення внутрішнього сімейного мікроклімату;
 • Заняття з дефектологом - проводить повне і детальне обстеження кожної дитини на предмет особливостей його мовного, пізнавального і соціального розвитку, в процесі якого він визначає здібності дитини до навчання і до гри, що допомагає йому організувати роботу з цією дитиною так, щоб максимально компенсувати і відкоригувати виявлені недоліки розвитку.

Назад до списку